Thai

ประวัติของเรา
Zesprion ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2545 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่มีการแข่งขันกันของภูมิทัศน์ทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เราคือสถาบันภาษาที่นำวิธีการใหม่ในการเรียนภาษามาใช้ โดยการเปิดสอนหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลและระดับ GCE ‘O’ ของประเทศสิงคโปร์ วิธีการแบบองค์รวมที่ผ่านการพิสูจน์แล้วของเราในการให้คำปรึกษาและเครื่องมือการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งถ่ายทอดผ่านทางทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีความเอาใจใส่ ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก EduTrust มาเป็นเวลาถึงสี่ปี

วิสัยทัศน์
โรงเรียนที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์เพื่อความรู้และสร้างประโยชน์ให้แก่ทุกคน

พันธกิจ
เพื่อฝึกฝนนักเรียนของ Zesprion ทุกคนให้เป็นผู้มีความสามารถรอบด้านและค้นพบเป้าหมายในชีวิต

ค่านิยม
C – Confidence (ความมั่นใจ)
R – Resilience (ความไม่ท้อถอย)
R – Respect (ความเคารพ)
R – Responsibility (ความรับผิดชอบ)

วัฒนธรรม
ทุ่มเทกับการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น เป็นมิตร และมีการสนับสนุนซึ่งกันและกัน

หลักสูตร
หลักสูตรของ Zesprion ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักเรียนบรรลุศักยภาพทางวิชาการของตนอย่างเต็มที่ โดยการปูทางให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและพรสวรรค์ของตนออกมาอย่างเต็มที่ เราสนับสนุนนักเรียนให้มีความคิดริเริ่มและความสนใจใคร่รู้ และมุ่งเน้นหลักสูตรเพื่อเตรียมสอบเข้าเรียนต่อในประเทศสิงคโปร์
เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญแนวหน้ามากประสบการณ์และทุ่มเทให้กับการสอน ที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยี วิธีการ และเครื่องมือใหม่ๆ มาใช้ อาทิ มัลติมีเดีย การเรียนรู้แบบช่วยเหลือกัน การทำแผนที่ความคิด การเรียนรู้จากประสบการณ์ และการเรียนรู้แบบตัวต่อตัว เรานำเสนอรูปแบบความคิดใหม่ๆ ความคิดริเริ่มและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ในเชิงบวกที่คงอยู่ยาวนานให้แก่นักเรียนทุกคน

หลักสูตร
• เตรียมสอบ Singapore-Cambridge GCE ‘O’ Level – 40 สัปดาห์
• เตรียมสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาล (P5, Sec 1, 2 และ 3) – 20 สัปดาห์
• English Bridging Course – คอร์สภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้น ก่อนระดับกลาง ระดับกลาง – 10 สัปดาห์
• หลักสูตรระยะสั้นสำหรับช่วงปิดเทอม – ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน คณิตศาสตร์

แผนผังการศึกษา
ระบบการศึกษาของสิงคโปร์ที่มีคุณภาพระดับโลก ได้ทำให้สิงคโปร์กลายเป็นศูนย์กลางการศึกษาที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เส้นทางการศึกษาของสิงคโปร์ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลก และสามารถนำมาบูรณาการกับการศึกษาของประเทศอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย

Thai

จุดแข็ง
ทำไม Zesprion จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด
• โรงเรียนเราทำการสอนโดยคำนึงถึงอนาคตของบุตรหลานของคุณ
• คณาจารย์ที่ได้รับการฝึกอบรมและมีประสบการณ์: ใช้กลยุทธ์การสอนที่หลากหลายและน่าสนใจเพื่อถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างความรู้ให้แข็งแกร่งขึ้น
• นโยบายชั้นเรียนขนาดเล็ก: เพื่อการเอาใจใส่อย่างทั่วถึงและการเรียนรู้อย่างเข้มข้น
• บริการให้ความช่วยเหลือนักเรียน: การทำรายงานเป็นประจำ การให้คำปรึกษาด้านวิชาการ และการแนะแนวการศึกษา
• การให้คำปรึกษาทางวิชาการ: เพื่อช่วยให้นักเรียนพัฒนาการเรียนรู้ของตน
• การให้คำปรึกษาจากบาทหลวง: เพื่อสนับสนุนสุขภาพจิตของบุตรหลานของคุณ
• พ่อแม่เป็นสุข นักเรียนเป็นสุข: คะแนนการสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนสูง
• ผลงานที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว: ได้รับการรับรองมาตรฐาน EduTrust เป็นเวลา 4 ปี จากสิงคโปร์